Firesafe har fått det stora förtroendet att ansvara för det passiva brandskyddet i SEB's nya kontorslokaler i Arenastaden i Solna.

Lokalerna sträcker sig över ca 90 000 kvm. Byggnanden kommer att bestå av tre hus som binds samman med glasövergångar. Byggnaderna projekteras för att bli miljösmarta och erhålla miljöcertifikatet enligt BREEAM Excellence. Under 2018 beräknas arbetet stå klart.

Här kan du läsa mer om projektet.

Vi på Firesafe ser fram emot projektet som vi går in i med våra nya ISO-certifikat inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.