Vi arbetar med Siggesta gård, där vi ansvar för brandskydd på en bred nivå. Bland annat hjälper vi till med utbildningar inom brand och sjukvård, service av brandredskap, systematiskt brandskyddsarbete och mycket mer.