Firesafe har fått förtroendet att ansvara för det passiva brandskyddet när Peab Sverige bygger om Uppsala stadshus. Vi kommer att utföra brand- och ljudtätning, brandskyddsmålning samt brandisolering av projektet. Ytan kommer totalt att uppnå 27 000 kvm varav en nybyggnation på 14 000 kvm. Stadshuset ska certifieras enligt BREEAM klassningsnivå Excellent.

Projektet väntas stå klart 2021.

Här kan du läsa mer om projektet.

Illustration: Henning Larsen Architects