Firesafe har fått förtroendet att ansvara för det passiva brandskyddet när Peab Sverige bygger om Uppsala stadshus. Ytan kommer totalt att uppnå 27 000 kvm varav en nybyggnation på 14 000 kvm. Stadshuset ska certifieras enligt BREEAM klassningsnivå Excellent.
Vi utför allt brandskydd av stål och bärande konstruktioner samt brand- och ljudtätning.

Projektet väntas stå klart 2021.

Här kan du läsa mer om projektet.

Brandisolering

Brandinklädnad med Firecase

Brandskyddsmålning

Brandskydd - kolfiber

Illustration: Henning Larsen Architects