Installationsgenomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utgöra en svag punkt i den brandskiljande funktionen. Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar den för brandcellsgränsen. Brandtekniska klasserna vid brandtätning är E som anger integritet (täthet mot brandgaser och sticklågor) och I som anger isolerande förmåga. En vanlig brandklass är EI 60 och då skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter både i täthet och i isolerande förmåga.

Innan brandtätningen utförs skall brandmotståndskrav, funktionskrav, ljudkrav, krav på mekanisk styrka med mera avklaras. Vid val av produkt är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet eller ursparningen. Ljudtätningen får man oftast "på köpet" när man utför brandtätning. Det är dock viktigt att se på vilka ljudkrav som finns för att säkerställa att rätt produktval görs och att arbetet utförs så att ljudkraven tillgodoses.