Har du behov av att certifiera dig inom heta arbeten?
Vår certifieringskurs i heta arbeten vänder sig till hetarbetare, brandvakter och tillståndsgivare som utför installation, montering och underhållsarbete där öppen låga, varmluft, uppvärmning, svetsning, skärning , lödning och slipningsutrustning förekommer i arbetet.

Aktuell kurs i LUND:
Brandfarliga Arbeten / Heta arbeten heldagskurs
Plats: Lund, Firesafes lokaler, Gnejsvägen 15 / 224 78 Lund
När: 22 januari
Tid: 09.00-15.00 Pris: 2995:- Lunch ingår

Länk till anmälningsblankett

Kursens innehåll:
Ansvar, lagar och föreskrifter
Brandteori och risker
Brandförebyggande
Säkerhetsregler
Praktiskt släck och brandövning
Avslutande certifering
 

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper.

Utbildningsbeskrivning Heta Arbeten(pdf)