Rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad. Den rätta benämningen är brandgasventilation. En röklucka behöver underhållas för att fungera säkert. Vi hjälper till att installera och kontrollera att brandgasventilationen fungerar som den ska.