Våra tjänster inkluderar brandteknisk rådgivning, brandskyddshantering, ritning och en rad andra tjänster inom projektering och beräkningar.

Firesafe är en totalleverantör inom brandskyddslösningar i Norden. Ta kontakt för mer information om vad vi kan göra för dig!

Vad gör en brandingenjör?

En brandingenjör hos Firesafe levererar rådgivning, kartläggning, projektering och design av lösningar anpassade efter dina behov och projekt.

Vi har kunskap och erfarenhet som säkrar professionell och säker brandsäkring, och samarbetar tätt med entreprenörer och ägare för att hitta den bästa brandsäkringen för både byggnader och människor.

Våra skickliga brandtekniska rådgivare på Firesafe Consulting arrangerar brandkurser och seminarier om förebyggande av bränder. Under kurserna går vi bland annat igenom:

  • Brandorsaker och statistik
  • Lagar och föreskrifter
  • Passiv och aktiv brandsäkring
  • Riskkartläggning och ansvar
  • Övning och utbildning

Kurserna hålls av brandingenjörer och brandtekniska rådgivare. Vi erbjuder även studieuppgifter till brandingenjörsstudenter i Norge och Sverige.

Brandförebyggande

Firesafe erbjuder kompletta avtal som ger verksamheter förutsägbarhet. Vi kartlägger och skräddarsyr avtal som säkerställer allt inom brandskydd, säkerhet och brandförebyggande. Som ägare och förvaltare av en byggnad ställs det krav på att du ska sätta dig in i den ständigt uppdaterade brandföreskriften. Med Firesafe har du möjlighet att ta en kurs i brandförebyggande så du försäkrar dig om den uppdaterade kompetensen.

I tillägg erbjuder vi produkter och assistans som täcker alla behov som verksamheten har.  

Brandförebyggande innebär även att man ska kontrollera byggnadsföreskrifter och reglementen, samt byggnadsdelar och säkerhetsinrättningar. Som regel finns det beskrivet vad som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska genomföras i driftsdokumentationen från producenten.

Läs mer: Brandskyddkontroll

Säkerhet i omgivningarna

En brandingenjör kan ge råd och rekommendationer kopplade till märkning och säkring av omgivningarna. I offentliga byggnader och lokaler är användning av säkerhetsskyltning lagstadgad. Detta gäller till exempel en brandsläckare eller brandslang. Skyltar för utrymningsvägar och första hjälpen-kit ska vara gröna. Ledlinjer ger bra märkning, och kan utgöra skillnaden mellan liv och död vid brand och rökutveckling. Den uppladdade energin i efterlysande ledlinjer lyser gulgrönt.

Det ställs strikta krav på nödljusutrustning för nybyggnationer och vid restaurering av byggnader. En brandingenjör kan hjälpa dig i samband med sådan utrustning och annan märkning

Installation av nödbelysning och andra säkerhetsåtgärder

Nödbelysning ska ha egen energiförsörjning, så den lyser även om den vanliga strömtillförseln inte fungerar.

De olika typerna av nödbelysning är:

  • LED-ljus
  • Markeringsljus
  • Antipanikbelysning

Taktil märkning ger en säker färd för alla, oavsett funktionsförmåga, och är obligatorisk i enlighet med universell utformning. Detta är kännbara sensorer som markerar ändringar på vägen som människor färdas på.

Avsikten är att synskadade och de med nedsatt syn på ett säkert sätt ska kunna ta sig fram på alla platser där allmänheten färdas och vistas. I samband med brandsäkerhet är taktil märkning en viktig åtgärd för att alla ska kunna ta sig till ett säkert område.

Brandingenjör och Firesafe

Firesafe är en erfaren totalleverantör inom brandsäkerhet, och hos oss bistår en skicklig brandingenjör med projektering, kartläggning och design av lösningar. Arbetet föregår i samarbete med kollegor som är brandtekniska rådgivare. Med Firesafe behöver du därmed endast förhålla dig till ett företag. Vi bidrar till att rädda liv genom vårt arbete för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Att tillämpa säkerhet kräver god kunskap. En brandingenjör måste ha kunskap om processerna som kontrollerar en brand, och förmåga att bedöma omfattningen av branden och skadorna. Centrala teman för en brandingenjör är brandfysik, brandskydd, byggnadsteknologi och riskbedömning av brand.

Läs mer om Firesafe här.

Ta kontakt för mer information om vad vi kan göra för dig!