1984 startades GPG Fire Systems AB av Stefan Johannesson. Men redan 1959 tillverkades produkten GPG-brandskyddsmassa, då av företaget Johannessontrummor AB. Dagens GPG-brandskyddsmassa är en modifierad produkt med bättre vidhäftningsförmåga och brandskyddsmassan är nu lättare och smidigare att arbeta med.

1984 startades GPG Fire Systems AB av Stefan Johannesson. Men redan 1959 tillverkades produkten
GPG-brandskyddsmassa, då av företaget Johannessontrummor AB. Dagens GPG-brandskyddsmassa är en modifierad produkt med bättre vidhäftningsförmåga och brandskyddsmassan är nu lättare och smidigare att arbeta med.

I inledningsskedet sålde GPG Fire Systems AB enbart GPG-brandskyddsmassa, både i Sverige och på export. Verksamheten expanderade dock snart till att även omfatta brandskyddsentreprenader där företaget stod för såväl material som arbetskraft. En entreprenadavdelning i Stockholm följdes efter ett par år upp av en avdelning i Lund.

I juni 2004 blev GPG Fire Systems AB uppköpt av Firesafe AS. Firesafe hade då varit en samarbetspartner i Norge under många år med en liknande verksamhet som GPG Fire Systems AB. Firesafe, med huvudkontor i Oslo, hade sedan tidigare ett dotterföretag i Danmark. Firesafekoncernen har idag cirka 500 anställda och en omsättning på 540 Mkr.

I februari 2005 bytte GPG Fire Systems AB namn till Firesafe Sverige AB. Vår nuvarande vd, Fredrik Malmstedt , tillträdde under samma år.

Firesafe Sverige AB har idag cirka 85 anställda fördelade på två entreprenadsavdelningar i Stockholm och Skåne. Huvudkontoret är beläget i Täby, strax utanför Stockholm.

I december 2017 förvärvade Firesafe Sverige AB företaget Kidde Sweden AB samt det finska dotterbolaget Kidde Finland OY, som tillsammans har ca 115 anställa.