Tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats. Planen är ett beslutsstöd för räddningstjänsten och innehåller viktig information om säkerhet, skyddsvärd egendom och mycket annat.