Firesafe erbjuder Konsulttjänster, Systematiskt brandskyddsarbete och Översyner. 

Firesafe är det ledande brandskyddsföretaget i Skandinavien och erbjuder ett heltäckande brandskydd från projekt till färdig verksamhet. Vår konsultavdelning ser till att ni får rätt brandskyddslösningar anpassade efter er verksamhet och dess unika behov.

Uppdraget kan börja med en bygglovsansökan där Firesafe upprättar en brandskyddsdokumentation som ligger till grund för bygglovet. Under byggtiden följer konsulten med i projektet och säkerställer att rätt lösningar levereras samt reviderar ritningar och dokument löpande.

När rätt lösningar är levererade utfärdar vi ett slutintyg och byggnaden är då färdig att tas i bruk. Under drifttiden hjälper vi till med SBA-arbetet, utbildningar, drift och underhåll av det tekniska och organisatoriska brandskyddet.

Många gånger kommer Firesafe in i processen i en redan befintlig byggnad eller organisation och hjälper då till att utforma brandskyddet så att det uppfyller gällande lagar och regler.

Då vi på Firesafe kan erbjuda ett professionellt arbetssätt med kompetenta och engagerade medarbetare, hoppas vi få förtroendet att bli er långsiktiga partner i brandskyddsarbetet.

Tveka därför inte att ta kontakt med oss på Firesafe för en genomgång av ert behov av konsulttjänster och helhetslösningar inom brandskydd!