Skivmaterial finns i tre huvudgrupper beroende på vilket material de baseras på: mineralull, kalciumsilikat och gips. Dessa skivor har en densitet från 400 kg/m² och uppåt.

Det är viktigt att välja rätt skivmatrial i förhållande till den miljö konstruktionen står i. Tag därför i beaktning luftfuktighet, yttre påkänningar, krav på renhet, estetiska krav samt krav på brandklass.

Lämpar sig till brandskydd av konstruktioner som skall tåla mekaniska påkänningar. Är mer utrymmessparande än brandskyddsisolering då den högre densiteten ger ett bättre brandskydd. Är färdig för att tapetseras eller övermålas.