Utökad översyn av aktivt och passivt brandskydd som redovisas i en Statusrapport. Vid en utökad översyn går vi igenom såväl det aktiva som det passiva brandskyddet enligt ett protokoll där avsikten är att fånga upp och belysa eventuella brister i brandskyddet. Vår personal är utbildade brandskyddsledare eller har motsvarande utbildningsnivå, så ni kan vara trygga i att allt utförs fackmannamässigt. De eventuella brister som finns sammanfattas i en tydlig och informativ rapport som ligger till grund för de åtgärder som behöver vidtas.