Utrymningsplaner skall finnas enligt AML om det inte är uppenbart obehövligt. Syftet med planen är i första hand att den egna personalen skall kunna påminna sig själva regelbundet om hur deras brandskydd är utformat. Vart finns närmaste vägen ut, brandsläckaren, larmadress med mera.