Att tillgodose alla behov inom brandskydd.

Våra kärnvärden:

 • Professionalitet
  • Vi håller det vi lovar.
  • Korrekthet, ordning och reda skall genomsyra allt vi gör.
 • Smidig entreprenad
  • Vi uppträder tillmötesgående i en positiv anda.
  • Hög kundnöjdhet är det viktigaste för oss.
 • Hög kunskapsnivå
  • Vi är ordentligt pålästa inom brandskydd.
  • Vi ska kunna föreslå rätt lösningar för kunden.

Firesafe skall ha handlingsfrihet till att utveckla nya möjligheter.

 • Vi erbjuder entreprenad samt försäljning av produkter och skall kunna tillgodose alla behov inom passivt brandskydd
 • Vi skall stödja ägaren i dennes ansvar för brandsäkerheten i en byggnad på ett tillfredsställande sätt och därigenom göra ägarens vardag enklare
 • Vi skall finna goda, praktiska lösningar inom de ramverk som gäller
 • Vi skall vara tillmötesgående och serviceinriktade till våra kunder och omgivning
 • Vi skall ha tillräckliga resurser för projektutveckling, investeringar och företagsförvärv

Vi skall ha en ekonomisk soliditet till att säkra verksamheten i sämre tider.
 

Firesafe | Vi tar ansvar för ert brandskydd