1984 startades GPG Fire Systems AB av Stefan Johannesson. Men redan 1959 tillverkades produkten
GPG-brandskyddsmassa, då av företaget Johannessontrummor AB. Dagens GPG-brandskyddsmassa är en modifierad produkt med bättre vidhäftningsförmåga och brandskyddsmassan är nu lättare och smidigare att arbeta med.

I inledningsskedet sålde GPG Fire Systems AB enbart GPG-brandskyddsmassa, både i Sverige och på export. Verksamheten expanderade dock snart till att även omfatta brandskyddsentreprenader där företaget stod för såväl material som arbetskraft. En entreprenadavdelning i Stockholm följdes efter ett par år upp av en avdelning i Lund.

I juni 2004 blev GPG Fire Systems AB uppköpt av Firesafe AS. Firesafe hade då varit en samarbetspartner i Norge under många år med en liknande verksamhet som GPG Fire Systems AB. Firesafe, med huvudkontor i Oslo, och hade sedan tidigare ett dotterföretag i Danmark. I februari 2005 bytte GPG Fire Systems AB namn till Firesafe Sverige AB. 

I december 2017 förvärvade Firesafe Sverige AB företaget Kidde Sweden AB samt det finska dotterbolaget Kidde Finland OY, som tillsammans hade ca 115 anställa. Den 1 januari 2021 genomgick företaget en fusion mellan syskonföretagen Firesafe Protection i Sverige AB och Firesafe Sverige AB. 

Firesafe har idag 20 avdelningskontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Totalt är vi 800 anställda varav ca 200 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter 1000 MSEK.
 

Firesafe | Vi tar ansvar för ert brandskydd