Vi tar ansvar för ert brandskydd

Tjenester

 • Affärsidé

  Att tillgodose alla behov inom brandskydd genom entreprenader och försäljning av produkter.

  Läs mer
 • Allmänkunskap i brand

  Samtliga anställda bör få en grundutbildning i hur man kan förebygga en brand, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning skall gå till. Utbildningen är en halvdagsutbildning som avslutas med ett praktiskt moment med handbrandsläckare.

  Läs mer
 • Anläggningsskötare brandlarm

  Anläggningsskötare brandlarm

  Läs mer
 • Brand- och ljudtätning

  Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

  Läs mer
 • Brand- och utrymningslarm

  Firesafe levererar brand- och utrymningslarm till din verksamhet.

  Läs mer
 • Brandfarliga Arbeten

  Utbildningen är obligatorisk för dig som skall utföra heta arbeten, fungera som tillståndsgivare eller brandvakt. Det är en heldagsutbildning och certifieringen som man erhåller är giltig i fem år.

  Läs mer
 • Brandfilt

  En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare

  Läs mer
 • Brandgasventilation / Röklucka

  Rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad.

  Läs mer
 • Brandpost

  Vi installerar och monterar brandposter i alla typer av verksamheter.

  Läs mer
 • Brandskydd av bärande konstruktioner

  Firesafe utför brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner.

  Läs mer
 • Brandskyddsansvarig

  Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige.

  Läs mer
 • Brandskyddsansvarig

  Som brandskyddsansvarig förväntas man kunna allt från förordningar och ansvarsfördelning till uppföljning av SBA och utrymning. Utbildningen ger den kunskap och de verktyg som krävs för att axla detta ansvar.

  Läs mer
 • Brandskyddsdokumentation

  Brandskyddsbeskrivning/ brandskyddsdokumentation är ett dokument som beskriver förutsättningarna för tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

  Läs mer
 • Brandskyddsisolering

  Brandskyddsisolering består av specialtillverkad stenull som levereas i tjocklekar mellan 20 och 80 mm.

  Läs mer
 • Brandskyddsmålning

  Vid en eventuell brand sväller brandskyddsfärgen till ett tjock skumlager. Vid brandskyddsmålning är det viktigt att ta hänsyn till att färgen har utrymme att svälla för att uppnå ett fullgott brandskydd vid en eventuell brand.

  Läs mer
 • Brandsläckare

  Firesafe installerar och kontrollerar brandsläckare för din verksamhet.

  Läs mer
 • Detektion

  En tidig detektion av begynnande brand säkerställer att tidig brandbekämpning men minimala skador kan ske.

  Läs mer
 • Digitalt verktyg för SBA

  Digitalt verktyg för SBA

  Läs mer
 • Egenkontrollant 

  Denna halvdagsutbildning ger den som har blivit tilldelad rollen som egenkontrollant av SBA-arbetet en genomgång av handböcker, föreskrifter i IBK och kort om LSO, samt en praktisk övning i lokalen.

  Läs mer
 • Föreståndare brandfarlig vara

  Denna tre timersutbildning säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor

  Läs mer

Sidor

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no