Vi tar ansvar för ert brandskydd

Tjenester

 • Affärsidé

  Att tillgodose alla behov inom brandskydd genom entreprenader och försäljning av produkter.

  Les mer
 • Allmänkunskap i brand

  Samtliga anställda bör få en grundutbildning i hur man kan förebygga en brand, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning skall gå till. Utbildningen är en halvdagsutbildning som avslutas med ett praktiskt moment med handbrandsläckare.

  Les mer
 • Anläggningsskötare brandlarm

  Anläggningsskötare brandlarm

  Les mer
 • Brand- och ljudtätning

  Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

  Les mer
 • Brand- och utrymningslarm

  Firesafe levererar brand- och utrymningslarm till din verksamhet.

  Les mer
 • Brandfarliga Arbeten

  Utbildningen är obligatorisk för dig som skall utföra heta arbeten, fungera som tillståndsgivare eller brandvakt. Det är en heldagsutbildning och certifieringen som man erhåller är giltig i fem år.

  Les mer
 • Brandfilt

  En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare

  Les mer
 • Brandgasventilation / Röklucka

  Rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad.

  Les mer
 • Brandingenjör

  Brandingenjör

  Behöver du en brandingenjör? En brandingenjör arbetar med byggnads- och brandsäkerhet.

  Les mer
 • Brandlarm

  Ett brandlarm ska omedelbart varna för att rädda människoliv och materiella värden. Ett brandalarm ska upptäcka och varna om brand och rökutveckling, och är därför aktivt dygnet runt.

  Les mer
 • Brandpost

  Vi installerar och monterar brandposter i alla typer av verksamheter.

  Les mer
 • Brandsäkerhet

  För att säkerställa att bostaden har tillräcklig brandsäkerhet bör förebyggande åtgärder och rätt utrustning finnas på plats.

  Les mer
 • Brandskydd

  Firesafe är din totalleverantör av brandskydd. Vi har god kunskap om brandskyddslagstiftningen och vad som krävs av dig i brandskyddsrollen.

  Les mer
 • Brandskydd av bärande konstruktioner

  Firesafe utför brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner.

  Les mer
 • Brandskyddsansvarig

  Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige.

  Les mer
 • Brandskyddsarbete

  En brandkonsult kan hjälpa dig med brandsäkerhet och förebyggande brandskyddsarbete. Arbetet är både praktiskt och administrativt, och som brandkonsulent har man en varierad arbetsdag.

  Les mer
 • Brandskyddsdokumentation

  Brandskyddsbeskrivning/ brandskyddsdokumentation är ett dokument som beskriver förutsättningarna för tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

  Les mer
 • Brandskyddsisolering

  Brandskyddsisolering består av specialtillverkad stenull som levereas i tjocklekar mellan 20 och 80 mm.

  Les mer
 • Brandskyddskontroll

  Brandskyddskontroll

  För att säkerställa tillräcklig brandsäkerhet i en byggnad är det viktigt att företa en brandskyddskontroll och riskbedömning av brand.

  Les mer
 • Brandskyddsmålning

  Vid en eventuell brand sväller brandskyddsfärgen till ett tjock skumlager. Vid brandskyddsmålning är det viktigt att ta hänsyn till att färgen har utrymme att svälla för att uppnå ett fullgott brandskydd vid en eventuell brand.

  Les mer

Sidor

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no