Vi tar ansvar för ert brandskydd

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Vi på Firesafe har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav. Vi erbjuder inventering av brandcellsgränser och en total översyn av brandskyddet. Vi utför allt arbete för att er bostadsrättsförening, BRF, skall ha ett fullgott skydd och att alla skall känna sig trygga. Kontakta oss för en genomgång av brandskyddet i din bostadsrättsförening.

Tjänster

Systematiskt brandskyddsarbete

Ett SBA är ett lagstadgat krav som alla som är verksamhetsutövare i en byggnad måste ha t ex bostadsrättsföreningar.

Les mer

Rökluckor / Brandgasventilation

Rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad.

Les mer

Sektionering av vindar

I många fall när det varit en omfattande brand i ett flerbostadshus beror detta på att branden haft stor möjlighet att sprida sig på vinden där brandcellsgränser varit bristfälliga eller saknats helt.

Les mer

Stigarledningar

Stigarledningar behöver ses över regelbundet. Underhåll skall normalt utföras en gång om året av utbildad serviceman med erfarenhet och kunskap om erforderliga serviceåtgärder. 

Les mer

Brandsläckare

Firesafe installerar och kontrollerar brandsläckare för din verksamhet.

Les mer

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsbeskrivning/ brandskyddsdokumentation är ett dokument som beskriver förutsättningarna för tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Les mer

Brand- och ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Les mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige.

Les mer

Insatsplaner

Tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

Les mer

Brand- och utrymningslarm

Firesafe levererar brand- och utrymningslarm till din verksamhet.

Les mer

Utrymningssäkerhet

Vi projekterar och installerar utrymningsprodukter enligt föreskrifter och regelverk. Installation sker av våra specialiserade brandskyddstekniker som är utbildade i utrymningssäkerhet och regelverken kring detta. Vi erbjuder ett brett sortiment av utrymningsprodukter som vänder sig till alla typer av verksamheter

Les mer

Släckövning

Vid en släckövning får alla deltagare en teoretisk genomgång av den släckutrustning som finns på arbetsplatsen samt en praktisk del där alla får öva på att släcka en verklig brand med en handbrandsläckare.

Les mer

Utrymningsövning

En säker och trygg utrymning är avgörande för att rädda liv och hälsa vid en brand. Låt oss därför komma till er och hålla årliga utrymningsövningar med er personal. Kan med fördel kombineras med Släckövning.

Les mer

Statusrapport för brandskydd

Vi hjälper er med en statusrapport för ert brandskydd som ger en tydlig nulägesbild av det förebyggande brandskydd.

Les mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se