Vi tar ansvar för ert brandskydd

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

Tjänster

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige. Den personen kommer kontinuerligt att träffa ert företag och vara er rådgivare i brandskyddsfrågor.

Brandskyddsansvarig 

Firesafe kan lösa konkreta och definierade frågeställningar eller det som dyker upp i den dagliga verksamheten. Som brandskyddsansvarig på Firesafe har man stor erfarenhet och kompetens inom brandskydd och SBA. Vår personal är utbildade brandskyddsledare eller har motsvarande utbildningsnivå.

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se