Vi tar ansvar för ert brandskydd

Installation av brandtekniska installationer

Installation av brandtekniska installationer

Tjänster

Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd.

Firesafe erbjuder installation av dina brandtekniska installationer.
För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt. För att uppnå ett fungerande brandskydd krävs ett korrekt montage, regelbundna kontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.
Vi kan tillgodose dessa behov när det gäller installation och rekommenderar att processen inleds med att en brandskyddsteknisk sakkunnig går igenom din verksamhet för att ta reda på just ert behov för att uppnå rätt brandskydd.
 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se