Vi tar ansvar för ert brandskydd

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Tjänster

Firesafe erbjuder kontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.
För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt. För att uppnå detta krävs ett korrekt montage, regelbundna kontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.
Vi kan tillgodose dessa behov när det gäller installation, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer. Vi rekommenderar att processen inleds med att en brandskyddsteknisk sakkunnig går igenom din verksamhet för att ta reda på just ert behov för att
uppnå rätt brandskydd.

Efter montage är det viktigt att ta fram kontroll- och underhållsrutiner för alla brandtekniska installationer. Detta ligger till grund för ett väl fungerande brandskydd samt är en viktig del av ert systematiska brandskyddsarbete.
 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no