Vi tar ansvar för ert brandskydd

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Tjänster

Brandskyddskontroll och underhåll av brandskydd

Firesafe erbjuder brandskyddskontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.
För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer, är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt. För att uppnå detta krävs ett korrekt montage, regelbundna brandskyddskontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.

Fråga oss om brandskyddskontroll

Vi kan tillgodose dessa behov när det gäller installation, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer. Vi rekommenderar att processen inleds med att en brandskyddsteknisk sakkunnig går igenom din verksamhet för att ta reda på just ert behov för att uppnå rätt brandskydd.

Efter montage är det viktigt att ta fram kontroll- och underhållsrutiner för alla brandtekniska installationer. En brandskyddskontroll ligger till grund för ett väl fungerande brandskydd samt är en viktig del av ert systematiska brandskyddsarbete.

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se