Vi tar ansvar för ert brandskydd

Nyproduktion

Nyproduktion

Firesafe erbjuder entreprenader inom brand- och ljudtätning samt brandskydd av bärande konstruktioner. Få företag i Norden behärskar passivt brandskydd lika bra som Firesafe. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens efter mer än 30 år i branschen.

Tjänster

Brand- och ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Läs mer

Brandskyddsmålning

Vid en eventuell brand sväller brandskyddsfärgen till ett tjock skumlager. Vid brandskyddsmålning är det viktigt att ta hänsyn till att färgen har utrymme att svälla för att uppnå ett fullgott brandskydd vid en eventuell brand.

Läs mer

Brandskyddsisolering

Brandskyddsisolering består av specialtillverkad stenull som levereas i tjocklekar mellan 20 och 80 mm.

Läs mer

Skivinklädnad

Skivmaterial finns i tre huvudgrupper beroende på vilket material de baseras på: mineralull, kalciumsilikat och gips.

Läs mer

Insatsplaner

Tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

Läs mer

Riskanalyser

Syftet att jobba med riskinventering är att undvika olyckor.

Läs mer

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner skall finnas enligt AML om det inte är uppenbart obehövligt.

Läs mer

Konsulttjänster

Vi säkerställer att brandskyddet utformas så att det uppfyller gällande lagar och regler

Läs mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se