Vi tar ansvar för ert brandskydd

Om Firesafe

Om Firesafe

Firesafe är marknadsledande i Norden inom brandskydd.

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd. Detta omfattar entreprenadtjänster, konsulttjänster, utbildningar och brandservicetjänster.

Firesafe har 20 avdelningskontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Totalt är vi 800 anställda varav ca 200 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter 1000 MSEK.

Med vår värdegrund / Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Firesafe Uppförande kod / code of conduct SE
Firesafe Uppförande kod / code of conduct ENG

Tjänster

Vår affärsidé

Att tillgodose alla behov inom brandskydd.

Läs mer

Vår historia

Vår historia har olika utgångspunkter. En av startpunkterna är den byggnadstekniska avdelningen. Det andra parallellspåret är vår serviceavdelning och fasta släckavdelning som har sitt ursprung i företaget AB Lux.

Läs mer

Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöarbete

Firesafe skall tillfredsställa relevanta lagar och föreskrifter samt självpålagda krav inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

Läs mer

Vad kan vi göra för er?

Vad kan vi göra för er?

Läs mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se