Vi tar ansvar för ert brandskydd

Referensobjekt

Referensobjekt

Nyproduktion

Hötorgshus 2 - Stockholm

Firesafe Sverige AB har fått förtroendet av Betonmast att utföra brandtätning och ljudtätning av installationer, brandskydd av bärande stomme på projekt Hötorgshus 2 i Stockholm. Läs mer

Hangar 5 - Bromma

Firesafe Sverige är i slutfasen av projekt Hangar 5 där vi har förtroendet att utföra brandskyddsarbete. Läs mer

Bas Barkby - Järfälla

Firesafe utför brandskyddsarbete på projekt Bas barkaby i Järfälla som kommer innefatta gymnasieutbildning, multifunktionell hall, bibliotek, kontor, restaurang och sjukvårdsenhet. Läs mer

Life City - Stockholm

Firesafe utför brandtätning, ljudtätning, brandfogning på projektet Life City i Stockholm, ett nytt centrum för affärsutveckling och service. Läs mer

Expansion Obbola - Umeå

Vi är mycket glada över att vi har fått i uppdrag att utföra brandskyddsarbete på SCAs utbyggnad av pappersbruket i Obbola. Vi skall även utföra brandskyddsarbete på befintlig fabriksbyggnad. Läs mer

Northvolt - Skellefteå

Vi är stolta och glada över att vi har tecknat ramavtal med Northvolt. Vi kommer utföra byggnadstekniskt brandskydd under hela byggnationen av Northvolt batterifabrik som byggs i Skellefteå. Läs mer

Odensalaskolan - Östersund

Vi är stolta över att fått i uppdrag att utföra brandisolering och målning av stålkonstruktioner samt ljudtätning på den nybyggda Odensalaskolan i Östersund. Läs mer

Kolla Parkstad - Kungsbacka

Vi är stolta över att vi fått förtroende att utföra brandskyddsarbete på projektet Kolla Parkstad i Kungsbacka, det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia. Läs mer

Tomteboda bussdepå - Stockholm

På detta projekt hjälper vi kunden med brandskyddsisolering, brandskyddsmålning, brandinklädnad med Firecase och brand- och ljudtätning. Läs mer

Nya Kronan - Sundbyberg

På uppdrag av Skanska utför vi brandskyddsisolering och brandskyddsmålning på projektet Nya Kronan Läs mer

Scandinavian XPO - Stockholm

På detta projekt hjälper vi kunden med brandskyddsmålning, och brand- och ljudtätning. Läs mer

Ångströmlaboratoriet - Uppsala

På uppdrag av NCC utför vi brandskyddsisolering och brandskyddsmålning samt brand- och ljudtätning på projektet Ångströmlaboratoriet i Uppsala Läs mer

Nya vårdbyggnaden - Malmö

Vi är mycket stolta över detta uppdrag där vi skall utföra brandskydd av stål samt brand- och ljudtätning i hela Nya vårdbyggnaden på sjukhuset i Malmö. Läs mer

Sara Kulturhus - Skellefteå

Nu byggs ett av världens högsta trähus och vi är med och utför brandskyddet. Läs mer

Stora Frösunda 2 - Solna

Vi är mycket stolta över vårt uppdrag i Haga Norra, Solna, där vi skall utföra brandskydd av stål samt brand- och ljudtätning i bostadsprojektet, 420 lägenheter i 2 kvarter. Läs mer

Nordic Choice Hotel i Sundsvall

Hotellbygge i Sundsvall. Här utför vi brandtätning och inklädnad av stål samt brandskyddsmålning. Läs mer
Massive Entertainment

Massive Entertainment i Malmö

Vi på Firesafe har under bygget utfört brandtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktion Läs mer

The Point i Malmö

Firesafe har utfört brandtätningar av projektet The Point i Malmö. The Point kommer att utgöra det nya landmärket i stadsdelen Hyllie. Läs mer

Cobra Biologics i Matfors

Vi är stolta över att fått i uppdrag att utföra brandmålning och brandtätning på till- och ombyggnad av Cobra Biologics i Matfors. Läs mer

ESS, European Spallation Source i Lund

Vi har fått den stora äran att utföra arbetet med det byggnadstekniska brandskyddet på ESS, den flervetenskapliga forskningsanläggning som nu byggs i Lund. Läs mer

Aqua och Västra Citadellskajen - Malmö

Mellan havsbris och citybrus – Firesafe utför brandskydd. Läs mer
Jernhusen / FOJAB

Foajén, Malmö

Vi har fått förtroendet att utföra brandtätningar, brand- och ljudfogar, brandskyddsmålning samt brandskyddsinklädnad av projektet. Läs mer

PEAB center, Stockholm

Vi har fått förtroendet att utföra arbetet med det passiva brandskyddet på PEAB’s nya huvudkontor i Solna. Läs mer

Kvarteret Davida, Malmö

Brandskyddsisolering åt NCC på kvarteret Davida i Malmö. Där vi även utfört en omfattande brandskyddsmålning av objektet. Läs mer

Mio Enköping

​Vi på Firesafe har på uppdrag av Ylab fått förtroendet att brandtäta samt utföra brandskydd av stålstomme på projektet. Läs mer
Illustration: Tengbom

Trikåfabriken Stockholm

Firesafe har fått i uppdrag att utföra brandskydd av stomme samt brand- och ljudtätningar på ombyggnaden av Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Läs mer

S:t Petri kyrka i Malmö

Firesafe har monterat pulversprinkler i S:tPetri Kyrkan i Malmö för Svenska Kyrkan. Ett unikt uppdrag där vi tillsammans med Svenska Kyrkan tagit fram ett brandskydd för att öka brandskyddsäkerheten i kyrkan. Läs mer
bildkälla: Locums bildarkiv

Chopin i Stockholm

Skanska bygger nya lokaler i Huddinge åt Karolinska Universitetssjukhuset. Firesafe har fått förtroendet att brand-, ljud- och lufttäta hela projektet. Läs mer

Helsingborgs lasarett

Region Skåne skall modernisera och utveckla Helsingborgs lasarett. Firesafe ansvarar för det passiva brandskyddet på projektet.  Läs mer

Kvarteret Orgeln i Sundbyberg

Firesafe Sverige AB fått i uppdrag att ansvara för det passiva brandskyddet på kvarteret Orgeln i Sundbyberg. Läs mer

Danderyds sjukhus

Vi kommer utföra det passiva brandskyddet i den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus Läs mer

Kv. Hörnan i Råsunda

Firesafe står för hela det passiva brandskyddet på projektet. Läs mer

STUDIO i Malmö

Firesafe haft äran att stå för det passiva brandskyddet. Läs mer

Scandic Haymarket i Stockholm

Firesafe är stolta över att ha fått vara en del av detta projekt där vi utfört brandtätning och brandskyddsmålning. Läs mer

Täbys nya kommunhus

Vi är glada att ha fått uppdraget att utföra passivt brandskydd på Täbys nya kommunhus. Läs mer

SEB's nya kontorslokaler i Arenstaden, Solna

Firesafe har fått det stora förtroendet att ansvara för det passiva brandskyddet i SEB's nya kontorslokaler i Arenastaden i Solna. Läs mer

Kungliga Musikhögskolan Stockholm

Vi har utför brandtätning, brandskyddsmålning, ljudtätning samt isolering av projektet. Läs mer

Göteborgs nya arena

Firesafe har fått företroendet att sköta det passiva brandskyddet i projektet. Läs mer

Mall of Scandinavia i Solna

En byggnad på över 100 000 m² där vi ansvarar för det passiva brandskyddet i större delen av byggnaden. Läs mer

Befintligt bygg

Hötorgshus 2 - Stockholm

Firesafe Sverige AB har fått förtroendet av Betonmast att utföra brandtätning och ljudtätning av installationer, brandskydd av bärande stomme på projekt Hötorgshus 2 i Stockholm. Läs mer

Centralstationen i Stockholm

Vi är stolta över att få i uppdrag att utföra brandskyddsarbete på Centralstationen i Stockholm. Läs mer

Kvarteret Gudarp - Tranemo

Vi är stolta över att få utföra brandskyddsarbete på Kvarteret Gudarp i Tranemo. Läs mer

Siggesta gård

Brandskydd på en bred nivå. Bland annat hjälper vi till med utbildningar inom brand och sjukvård, service av brandredskap, systematiskt brandskyddsarbete och mycket mer. Läs mer

Uppsala Stadshus

Firesafe har fått förtroendet att ansvara för det passiva brandskyddet när Peab Sverige bygger om Uppsala stadshus. Läs mer

Kvarteret Davida, Malmö

Brandskyddsisolering åt NCC på kvarteret Davida i Malmö. Där vi även utfört en omfattande brandskyddsmålning av objektet. Läs mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se