Vi tar ansvar för ert brandskydd

Släcksystem / Brandlarm

Släcksystem / Brandlarm

Tjänster

Certifierade släcksystem – effektiv släckutrustning för din verksamhet

Med certifierade brandlarm, släcksystem och gassläcksystem från Firesafe skyddar du din värdefulla utrustning och försäkrar dig om att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan. Du kan därmed snabbt återupprätta och fortsätta med din verksamhet. Vi gör en analys av din applikation och föreslår därefter bäst släckutrustning och detektering efter dina behov. Firesafe är av SBSC certifierad anläggarfirma för brandlarm och gassläcksystem. Vi kan erbjuda samtliga typer av inerta eller kemiska släckgaser och vattendimma.

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se