Vi tar ansvar för ert brandskydd

Släcksystem och detektering

Släcksystem och detektering

Tjänster

Släcksystem – effektiv släckutrustning för din verksamhet

Med brandlarm, släcksystem och gassläcksystem från Firesafe skyddar du din värdefulla utrustning och försäkrar dig om att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan. Du kan därmed snabbt återupprätta och fortsätta med din verksamhet. Vi gör en analys av din applikation och föreslår därefter bäst släckutrustning och detektering efter dina behov. Firesafe är av SBSC certifierad anläggarfirma för brandlarm och gassläcksystem. Vi kan erbjuda samtliga typer av inerta eller kemiska släckgaser och vattendimma.

Läs mer om våra produkter:
Brandlarm och detektion
Inertgassystem
Kemiska släckgassystem
Släckcentraler

 

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se