Vi tar ansvar för ert brandskydd

Våra tjänster

Våra tjänster

Tjänster

Brand- och Ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Läs mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige. Den personen kommer kontinuerligt att träffa ert företag och vara er rådgivare i brandskyddsfrågor.

Läs mer

Brandskydd bärande konstruktioner

Firesafe utför brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner.

Läs mer

Konsulttjänster

Vi säkerställer att brandskyddet utformas så att det uppfyller gällande lagar och regler

Läs mer

Installation av brandtekniska installationer

Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd.

Läs mer

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Firesafe erbjuder kontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.

Läs mer

Utbildningar / kurser

Certifiera din personal med utbildning inom brandskydd och hjärt- och lungräddning från Firesafe.

Läs mer

Släcksystem och detektering

Med släcksystem och brandlarm från Firesafe skyddar du din värdefulla utrustning och försäkrar dig om att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan så att du snabbt kan fortsätta din verksamhet.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Ett SBA är ett lagstadgat krav som alla som är verksamhetsutövare i en byggnad måste ha t ex bostadsrättsföreningar.

Läs mer

Statusrapport för brandskydd

Vi hjälper er med en statusrapport för ert brandskydd som ger en tydlig nulägesbild av det förebyggande brandskydd.

Läs mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se