Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd

Firesafe erbjuder installation, kontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.

För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt. För att uppnå detta krävs ett korrekt montage, regelbundna kontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.

På Firesafe kan vi tillgodose dessa behov när det gäller installation, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer. Vi rekommenderar att processen inleds med att en brandskyddsteknisk sakkunnig går igenom din verksamhet för att ta reda på just ert behov för att uppnå rätt brandskydd.

Först när behovet har definierats kan montage och installation påbörjas. Vi använder oss av välutbildade certifierade brandskyddstekniker och godkända produkter. Till exempel så är vi mycket stolta över att kunna erbjuda marknadens bästa och dessutom svensktillverkade handbrandsläckare.

Efter montage är det viktigt att ta fram kontroll- och underhållsrutiner för alla brandtekniska installationer. Detta ligger till grund för ett väl fungerande brandskydd samt är en viktig del av ert systematiska brandskyddsarbete.

Då vi på Firesafe erbjuder ett professionellt arbetssätt med kompetenta och engagerade medarbetare ser vi fram emot att få förtroendet att bli er långsiktiga partner i brandskyddsarbetet.

Tveka därför inte att ta kontakt med oss på Firesafe redan idag för en genomgång av ert brandskydd!

Ta kontakt med Johan eller Mikael om du vill veta mer om våra tjänster.

Johan Cajdert, 010-155 09 63, johan.cajdert@firesafe.se
Mikel Utvik, 010-155 09 61, mikael.utvik@firesafe.se