Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Brandskyddsansvarig

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Den eller de personer som utses att arbeta med brandsäkerheten i verksamheten ska utföra arbetet på ett systematiskt sätt. Det innebär bl.a. att skapa rutiner för internkontroller, upprätta utbildningsplaner och styrande dokument samt aktivt arbeta för att upprätthålla brandskyddet över tid.

Under denna utbildning går vi igenom de lagar, regelverk, allmänna råd och praxis som reglerar kraven. Vi hjälper er att skapa en bild av hur ni bör
arbeta och vad som är en skälig och rimlig nivå för just er verksamhet.

Riktar sig till:
Dig som blivit utsedd till brandskyddsansvarig och som vill veta vad som förväntas av dig i din roll. Utbildningen kan också anpassas till verksamheter där flera personer behöver ha grundläggande kunskaper i systematiskt brandskyddsarbete.

Innehåll:
Lagar och regler
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Genomförande av egenkontroller.

Tidsåtgång:
1 dag.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Vi ser gärna att man är utbildad i grundläggande
brandkunskap

Digitalt:
Vi erbjuder kursen antingen digitalt eller på plats
hos oss eller er.

Artikelnummer: 320834

Utskriftvänlig utbildningsbeskrivning Brandskyddsansvarig (PDF)

——————————————————————————–

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)

Öppna kursdatum