Installation och service av brandskyddsprodukter

Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd

Vi tar ansvar för ert totala brandskydd. Detta innebär att vi hjälper er med installation och service av ert brandskydd. Vi brukar rekommendera att vi gör en statusrapport för att få en bild av nuläget. Vi är även behjälpliga vid ett upprättande av ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA.
Vi är med er hela vägen i ert brandskyddsarbete.

Exempel på våra tjänster:
Installation och service av brandskyddsprodukter och släckutrustning, nödbelysning, brandsläckare, utrymningsplaner, utfärda brandskyddsdokument, rökluckor, branddetektering, agera brandskyddsansvarig.

Våra tjänster inom installation och service av brandskyddsprodukter

Du är i trygga händer

Hos oss får du bra uppföljning av kompetenta och professionella medarbetare. Allt vi gör dokumenteras noga. Bra brandskydd kräver tillräckliga kunskaper och färdigheter vilket kan vara mycket att förhålla sig till. Firesafe hjälper dig med ansvaret.