Om Firesafe

Firesafe är marknadsledare och totalleverantör i Norden inom brandskydd. Detta omfattar entreprenadtjänster, konsulttjänster, utbildningar och brandservicetjänster.

Firesafe har ca 20 avdelningskontor i Norge, Sverige och Danmark. Huvudkontoret ligger i Oslo och totalt är det 900 anställda varav ca 250 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter drygt 1000 MNOK. Vi är certifierade enligt ISO 9 001 (kvalitet), 14 001 (miljö) och 45 001 (arbetsmiljö). Firesafekoncernen har antagit en gemensam uppförandekod som gäller för alla medarbetare.

Firesafe skall tillfredsställa relevanta lagar och föreskrifter samt självpålagda krav inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

Vi genomför egna produkttester. I samband med att branschen utvecklas och förändras måste våra produkter testas och genomgå prövningar. Därför testar vi nya lösningar i ett testlaboratorie för att säkerställa att våra material uppfyller lagar och regler.

Våra tjänsteområden är:
Kontroll och underhåll (Släckutrustning, utrymningsenheter och branddetektering)
Byggnadstekniskt brandskydd (Brandskyddsmålning, brandtätning, och isolering)
Fasta släcksystem (Automatiska släcksystem och kökssläcksystem)
Utbildningar (Brand, utrymning, inrymning och första hjälpen)

Med vår värdegrund / Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Sedan 2022 är FSN Capital ny aktiv huvudägare till Firesafe och innebär att Firesafe kommer att vara ännu bättre positionerat för framtida utveckling av koncernen både genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv. www.firesafe.se

Vår värdegrund

Med vår värdegrund / Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Vår vision

Vi bidrar till att rädda liv och värden genom vårt arbete för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Affärsidé

Firesafe bidrar till ett tryggare samhälle.
Firesafe är en rikstäckande totalleverantör inom brandskydd
Vi är lösningsorienterade och fokuserar på kundens behov.
Vi skall ha en hållbar tillväxt.

Hållbar tillväxt

Vi arbetar efter en hållbar tillväxt med nöjda kunder och nöjda medarbetare. Vi arbetar även efter våra miljö- kvalitets och arbetsmiljömål.