Vår affärsidé

Firesafes affärsidé är att tillgodose alla behov inom brandskydd.

Våra kärnvärden:

Professionalitet

 • Vi håller det vi lovar.
 • Korrekthet, ordning och reda skall genomsyra allt vi gör.

Smidig entreprenad

 • Vi uppträder tillmötesgående i en positiv anda.
 • Hög kundnöjdhet är det viktigaste för oss.

Hög kunskapsnivå

 • Vi är ordentligt pålästa inom brandskydd.
 • Vi ska kunna föreslå rätt lösningar för kunden.

Firesafe skall ha handlingsfrihet till att utveckla nya möjligheter.

 • Vi erbjuder entreprenad samt försäljning av produkter och skall kunna tillgodose alla behov inom passivt brandskydd.
 • Vi skall stödja ägaren i dennes ansvar för brandsäkerheten i en byggnad på ett tillfredsställande sätt och därigenom göra ägarens vardag enklare.
 • Vi skall finna goda, praktiska lösningar inom de ramverk som gäller.
 • Vi skall vara tillmötesgående och serviceinriktade till våra kunder och omgivning.
 • Vi skall ha tillräckliga resurser för projektutveckling, investeringar och företagsförvärv.

  Vi skall ha en ekonomisk soliditet till att säkra verksamheten i sämre tider.

  Firesafe | Vi tar ansvar för ert brandskydd