Firesafe Sverige AB arbetar med brand- och ljudtätning samt brandskydd av bärande konstruktioner.

Firesafe är marknadsledare i Norden inom passivt brandskydd i byggnader. Vi arbetar med brandsäkerheten i en byggnad på ett tillfredsställande sätt, är tillmötesgående och serviceinriktade till våra kunder och omgivning. Vi arbetar utifrån våra värdegrunder, Professionalitet – Kompetens – Engagemang, för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Ta kontakt med oss för mer information kring passivt brandskydd och se hur vi kan hjälpa dig brandsäkra din byggnad.