Systematiskt brandskyddsarbete

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO*) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vad betyder systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Kortfattat innebär SBA följande: Fastighetsägare, företag, näringsidkare, bostadsrättsförening skall arbeta förebyggande för att på så vis förhindra branduppkomst eller skador av en brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man strukturerar, planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandskyddsarbetet.

Vi hjälper er med:
Dokumentation
• Upprättande av systematiskt brandskyddsarbete med bl.a. brandskyddspolicy, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsorganisation och brandskyddsregler.
• Checklistor med tydliga instruktioner för egenkontroll.

Utbildning
I samband med överlämnande av SBA sker en genomgång av materialet samt en utbildning i hur egenkontroll genomförs och dokumenteras.

SBA för er verksamhet

Omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. För att ha ett levande brandskyddsarbete så bör man utföra återkommande egenkontroller på det byggnadstekniska och verksamhetsanpassade brandskyddet samt skapa en brandskyddsorganisation.

Digitala verktyg för SBA
Om Ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för SBA är det inget hinder för att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet. Om ni saknar digitalt verktyg kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg för SBA. Välj om ni själva vill jobba i verktyget eller låter oss ta hand om det.

Systematsikt brandskyddsarbete Firesafe

SBA startpaket

Vi erbjuder er även SBA-startpaket
I vårt SBA-startpaket ingår:
– Uppbyggnadsstruktur
– Utbildning
– Vägvisning för egenkontroll
– Igångsättning via digitalt möte.

Med startpaketet kommer ni snabbt igång med ert systematiska brandskyddsarbete. Om ni är i behov av ytterligare vägledning, ett system som hanterar ert SBA eller om brandskyddsdokumentation behöver upprättas, kan Firesafe bistå även med detta.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här
Kontakta oss för ett samtal om vad vi kan göra för din verksamhet.