Bostadsrättsföreningar och flerbostadshus

Vi på Firesafe har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav.

Vi utför allt arbete för att er bostadsrättsförening, BRF, skall ha ett fullgott skydd och att alla skall känna sig trygga. Kontakta oss för en genomgång av brandskyddet i din bostadsrättsförening.

Våra tjänster till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Statusrapport

Vill du ha en nulägesrapport på hur brandskyddet ser ut i er fastighet? Då kan vi hjälpa er med en statusrapport