Statusrapport för brandskydd

Hur ser brandskyddet ut i er fastighet idag?

Visste ni att ALLA som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) att arbeta aktivt med systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

I grund och botten handlar SBA om att arbeta proaktivt på ett strukturerat sätt för att på så vis förkomma eventuella brandrisker från att bli ett reellt hot.

För att ha ett utgångsläge för ett vidare SBA behöver man göra en statusrapport.

Statusrapport för ert brandskydd

Med vår tjänst ”Statusrapport brandskydd”, ges en tydlig nulägesbild av verksamhetens eller fastighetens brandskydd. Vi gör en översyn och de eventuella brister som finns sammanfattas i en tydlig statusrapport.

Vi går igenom följande:
– Utrymning
– Brandredskap
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Sjukvård inklusive hjärtstartare
– Utbildning
– Statusrapporten är till stor hjälp för att ta fram en åtgärdsplan i prioriteringsordning.

Rapporten kan även ligga till grund för vidare SBA så verksamheten/fastigheten får ett tryggt och dokumenterat brandskyddsarbete.

Hör av er till oss för mer info alternativt kostnadsförslag gällande er statusrapport.