Tjänster

Firesafe är marknadsledande i Norden inom brandskydd.
Våra tjänsteområden är byggnadstekniskt brandskydd, kontroll och service brandskydd, konsult, släcksystem och detektion och utbildning.