Brandtekniskt utlåtande


När behövs brandtekniskt utlåtande?


I vissa sammanhang krävs det att man som ansvarig för brandskyddet upprättar någon form av dokumentation för brandskyddet.

Det kan till exempel vara i samband med en bygglovspliktig handling så som vid: Om – till eller nybyggnation av en fastighet. Det kan även gälla vid en förändring av verksamhet eller att man i en lokal vill bedriva en viss typ av verksamhet som kräver brandskyddsdokumentation.

Firesafe kan guida er och hjälpa till med att upprätta dem dokument som behövs vid bygglovspliktiga ärenden.