Förhindra spridning av brand i miljörum

Bränder i sopkärl eller miljörum är allt vanligare.
Det kan uppstå brand genom slarv med aska, självantändning, cigarettglöd, trasor med oljor eller avsiktligt anlagd brand.

Många av dagens sopkärl är placerade i soprum direkt i anslutning till flerbostadshuset och en brand i dessa kan få förödande konskvenser med risk för människoliv. Får en eld fäste är det inte bara innehållet som brinner utan även tomma kärl och därav växer branden och värmeutvecklingen ökar.

Soprum i flerfamiljhus skall vara byggda som separata brandceller för att förhindra brandspridning till övriga byggnader. Det är viktigt att om man gör ingrepp i denna såsom ventilkanaler eller liknanden så måste detta brandtätas korrekt. Om det inte brandtätas sprider sig elden.

För att förhindra spridning av eld i miljörum kan vi erbjuda pulversprinklers som kan vara ett bra komplement till övrigt brandskydd.

En pulversprinkler / pulverspridare monteras i taket och fungerar som ett punktskydd. När en brand uppstår och glasbulben i ventilen uppnår angiven temperatur sprängs den. Då öppnas ventilen och pulvret fördelas över rummet som i sin tur dämpar värmen och därmed spridningen av elden.
Pulversprinklers är sällan kravställd i en brandskyddsbeskrivning men det kan vara ett bra komplement till övrigt brandskydd.

Kundcase – Miljörum i flerbostadhus i Malmö
Här är vi i ett miljörum i Malmö i ett flerbostadshus, där soprummet är i garageplan på 1:a våningen. De hade nyligen haft en brand och därefter beslutat sig för att installera pulversprinklers. I detta utrymme krävdes 8 st pulversprinklers.

Funderar du också på brandskydd i soprum?
Kontakta oss så hjälper vi er.

Läs mer om produkten (pdf) 

Nedan bild är från montering i ett annat miljörum 

Film som visar en test av pulversprinklers