Aerosolsläcksystem i elskåp


Aerosolsläcksystem – Släckgeneratorer för elskåp

Läs mer om aerosolsläcksystem
Läs mer om aerosolsläcksystem i elskåp
Ladda ner produktblad på aerosolsläcksystem
Ladda ner produktblad på aerosolsläcksystem i skåp

FirePro släckgeneratorer är aerosolbaserade produkter som passar i till exempel elskåp. De är lättplacerade och enkla att montera och ingen rördragning behövs. Aerosolsläckgeneratorer finns i olika storlekar.

FirePro Aerosol är en släckgas som effektivt bekämpar bränder genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid, vilket effektivt kyler branden.

Hur fungerar aerosol?

Aerosol är en metod för att släcka bränder som utnyttjar små partiklar av kaliumkarbonat, vars storlek är ungefär en mikrometer. Dessa partiklar distribueras ut i rummet i gasform för att avbryta den kemiska reaktionen i branden. Genom denna process absorberas värmen från branden, vilket leder till en snabb sänkning av temperaturen med cirka 100 grader på endast 30 sekunder. FirePro, aerosol, visar sig vara särskilt effektiv i slutna utrymmen

FirePro-enheter är certifierade för användning i klass A, B, C & F brandrisker enligt EN2 (EU) och A, B & C brandrisker enligt NFPA 10 (US).

Ladda ner produktblad på aerosolsläcksystem i skåp
Läs mer om aerosolsläcksystem

Så här fungerar aerosolsläcksystem för skåp