Aerosolsläcksystem


Aerosolsläcksystem

Firesafe installerar aerosolsläcksystem från FirePro

Aerosolsläcksystem från FirePro är ett effektivt och pålitligt rums- och objektskydd som fungerar genom att fylla ett utrymme med aerosoler, sänka temperaturen och släcka branden. Den slår effektivt ut klass A, B och C-bränder.

FirePro Aerosol är en innovativ släckgas som effektivt bekämpar bränder genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid, vilket effektivt kyler branden.

Hur fungerar aerosol?


FirePro Aerosol är en släckgas som effektivt bekämpar bränder genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid, vilket effektivt kyler branden.

Aerosol är en metod för att släcka bränder som utnyttjar små partiklar av kaliumkarbonat, vars storlek är ungefär en mikrometer. Dessa partiklar distribueras ut i rummet i gasform för att avbryta den kemiska reaktionen i branden. Genom denna process absorberas värmen från branden, vilket leder till en snabb sänkning av temperaturen med cirka 100 grader på endast 30 sekunder. FirePro, aerosol, visar sig vara särskilt effektiv i slutna utrymmen.

FirePro:s släcksystem erbjuder en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för att skydda olika miljöer såsom kontrollrum, ställverk, elcentraler, garage, bussar, lastbilar, båtmotorer, maskiner, lagerutrymmen och andra inneslutna områden där en brand skulle kunna resultera i betydande driftavbrott.

FirePro-enheter är certifierade för användning i klass A, B, C & F brandrisker enligt EN2 (EU) och A, B & C brandrisker enligt NFPA 10 (US).

Vad är fördelarna med aerosolsläcksystem?


Ett aerosolsläcksystem med FirePro-tekniken erbjuder många fördelar.

 • Påverkar inte syrehalten, vilket är särskilt fördelaktigt för brandmän under släckningsinsatser.
 • Installationen är enkel och snabb.
 • Ingen rörledning krävs och kan enkelt byggas ut, flyttas eller ändras.
 • Det finns heller inget behov av att utföra tryckintegritetstest.
 • Platsmässigt kräver denna lösning inte samma utrymme som stora gascylindrar kräver.

Lämplig för användning i miljöer med omgivande temperaturområde -54ºC till

Miljö


New Alternative Policy) enligt EPA* (U.S. Environmental Protection Agency). FirePros FPC fast kondenserade aerosolbildande förening innehåller inga ämnen som bidrar till global uppvärmning eller har en negativ inverkan på miljön.

 • Upp till 15 års livslängd.
 • Säkert för människor och miljö.
 • Hållbar och miljövänlig
 • +100ºC.
 • ODP = Noll
 • GWP = Noll
 • ALT = Försumbar

Läs mer om aerosolsläcksystem
Läs mer om aerosolsläcksystem i elskåp
Ladda ner produktblad på aerosolsläcksystem
Ladda ner produktblad på aerosolsläcksystem i skåp


Exempel på hur ett aerosolsläcksystem kan se ut.


Nedan kan man se hur aerosolsläcksystem fungerar

Exempel på hur installationen av ett aerosolsläcksystem kan se ut.