Brandteknisk utrustning

För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt.


Vi installerar och utför underhåll och service av släckutrustning. Vi ser över utrymningsskyltar, nödljus, rökluckor och brandgasventilation och tillhörande dokumentation.

För att uppnå ett fungerande brandskydd krävs ett korrekt montage, regelbundna kontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.

Vi kan tillgodose dessa behov när det gäller installation och rekommenderar att processen inleds med att en brandskyddsteknisk sakkunnig går igenom din verksamhet för att ta reda på just ert behov för att uppnå rätt brandskydd

ledbelysning

Relaterade tjänster