Startpaket för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA startpaket

 

Behöver ni komma i gång med ert dokumenterade brandskyddsarbete? Då kan vi erbjuda er SBA startpaket.

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas. (Källa MSB)

Man behöver helt enkelt dokumentera och arbeta regelbundet med dessa frågor. Ingen verksamhet är den andra lik. Vi utgår från era behov och skapar en lösning där ni enkelt kan bedriva ert systematiska brandskyddsarbete (SBA) enligt gällande krav.

SBA startpaket gör att ni enkelt kan komma igång och börja bedriva ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Innehåll i startpaketet

 

I SBA startpaket ingår:

• Uppbyggnadsstruktur
• Utbildning
• Vägvisning för egenkontroll
• Driftsättning

Med startpaketet kommer ni snabbt och enkelt igång med ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Om ni behöver hjälp med fördjupning eller ett system (digitalt eller i pappersform) som hanterar ert SBA, finns vi självklart här som er fortsatta samarbetspartner.

Digitala verktyg för SBA

Om ni saknar digitalt verktyg för ert systematiska brandskyddsarbete (SBA )kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg. Välj själv om ni vill jobba själva i verktyget eller låter oss ta hand om det.

Om ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är det inget hinder för att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet.

Vi hjälper er med ert brandskydd

Som totalleverantör hjälper vi er med både stort och smått. Om du har frågor om ditt brandskydd så kontakta oss. Vi är redo!

Relaterade tjänster