Brandteknisk projektering


Brandteknisk projektering innebär att sätta krav på hur brandskyddet skall utformas utifrån byggregler och handböcker.

Hur och var brandcellsgränser skall upprättas, vilka byggnader som skall ha larm, vilka egenskaper skall ytskiktet ha osv. Vi ser till att anpassa alla brandskyddsinstallationerna till er verksamhet.

Att projektera brandskydd i en verksamhet och fastighet betyder även att man måste se till så de uppfyller de försäkringskrav som är ställda. Finns det mycket brännbart material och byggnadsdelar medför detta krav på utökat brandskydd enligt BBR.

Vi tar ett helhetsansvar gällande brandskyddet, vilket skapar flera fördelar för beställaren. Vi hjälper er att hitta de bästa lösningar och är med er hela vägen.

Konsult_pulversprinklers_Firesafe