Brandteknisk projektering


På vilket sätt ska brandskyddet utformas?

Brandteknisk projektering innebär att sätta krav på hur brandskyddet skall utformas utifrån svenska standard, regelverk, riktlinjer och handböcker.

Vi utgår från byggnadens brandskyddsdokumentation, verksamhetsspecifika krav och försäkringskrav.

Därefter projekterar vi samtliga brandskyddsinstallationerna på ritning enligt behov och förutsättningar i gällande regelverk. Ritningen anger placering av projekterat brandskydd och kan i sin tur vara ett bra underlag för en utrymningsplan.

Vi tar ett helhetsansvar och hjälper er att hitta den bästa lösningar från start till fortsatt drift och underhåll av brandskyddet.

Konsult_pulversprinklers_Firesafe