Brandskyddsmålning av stål och trä


Brandskydd av bärande stål- eller träkonstruktioner

Brandskyddsmålning görs på konstruktioner för att stålet eller träet inte skall ge vika av värmen.

Vid brandskyddsmålning är det viktigt att ta hänsyn till att färgen har utrymme att svälla för att uppnå ett fullgott brandskydd vid en eventuell brand.

Varför brandskyddsmåla?

Brandskyddsmålning kan utföras på alla typer av trä- och stålkonstruktioner.
Vid en eventuell brand sväller brandskyddsfärgen till ett maximalt ca 5 cm tjockt skumlager beroende på färgmängden. Den finporiga skumskiket dämpar på ett effektivt sätt värmeflödet till underlaget. Vid brandskyddsmålning är det viktigt att ta hänsyn till att färgen har utrymme att svälla för att uppnå ett fullgott brandskydd vid en eventuell brand.

Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner lämpar sig bäst för brandskydd upp till 60 minuter. Konstruktioner med kraftigare godstjocklek kan dock brandskyddas upp till 90 minuter.

Kontakta oss tidigt i byggfasen

Det är bra om vi kommer in så tidigt som möjligt i ett bygge.

Har en skiva satts emot en oskyddat stålsidan har brandskyddet förlorat sin effekt. Det är även viktigt att man målar med rätt tjocklek och att man då vet att underlaget är korrekt. Man måste även ta hänsyn till om det ligger annat lager innan t ex en rostskyddsfärg.

Vi på Firesafe har många års erfarenhet av byggnadstekniskt brandskydd. Vi har även en egen teknisk avdelning på Firesafe i Norge som arbetar med tester och utveckling av produkter.

Funktionen hos brandskyddsmålning