Sektionering av vindar


Att brandsäkra vindar – Sektionering av vindar

Bränder på vindar kräver oftast en stor räddningsinsats och är oftast förenade med stora kostnader. Elden kan lätt få fäste i träkonstruktion och det kan finnas mycket brännbart material. Det är därför viktigt att man har gjort en noggrann kontroll av vinden.

Är det en bostadsrättsförening ligger ansvaret på styrelsen som skall ha ett dokumenterat SBA för huset.

Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att skyddet mot brandspridning mellan brandceller upprätthålls. Det ska dessutom utformas så att omfattande brandspridning begränsas. Vindsutrymme bör sektioneras i brandceller enligt rätt föreskrifter.

Syftet med sektioneringen är att begränsa omfattningen av en brand

Ofta har man varit mer noggrann med att upperätthålla rätt brandcellsindelning i övriga huset. Risken för spridning på vind till andra brandceller är alltså ofta större jämfört med andra typer av utrymme. Ofta har man heller inte någon form av släckutrustning eller sprinklersystem på en vind som man kanske har i andra delar av huset.

En korrekt utförd vindsektionering är alltså av största vikt för att känna sig trygg med sitt brandskydd. Även att detta arbete är väl dokumenterat och godkänt.

Syftet med sektioneringen är att begränsa omfattningen av en brand genom att minska spridning mellan byggnader och det gör även att räddningspersonalen får lättare i sitt släckarbete. 

För att få ett komplett brandskydd för en vind är det också viktigt att brandskydda träkonstruktionerna på vinden. Genom att brandskyddsmåla träkonstruktionen får du ett fördröjt brandförlopp och kan därmed spara både tid och rädda liv.

Vi på Firesafe har lång erfarenhet av att utföra vindsektioneringar och att brandskyddsmåla träkonstruktioner.

Vi hjälper er gärna. Kontakta oss om du vill ha en översyn.

”Tack vare att vinden var sektionerad blev det inte någon brandspridning till intilliggande lägenheter. Boende i grannlägenheterna kände av brandlukt några dagar, men ingen rök eller sot spred sig till lägenheterna intill. Vattenskadorna efter räddningsinsatsen var också mycket mindre än normalt.”

Olycksutredning brand i radhus i Göteborg 2014

Byggnadstekniskt_vind_hus_Firesafe