Brandskydd och brandsäkerhet i fastigheter

Brandskydd_Firesafe

Firesafe hjälper dig som är ägare eller användare av en fastighet med brandskyddet. Hos oss får ni en kompetent, professionell och trygg leverans oavsett byggnad.


Firesafe är din totalleverantör inom brandsäkerhet. Vi är marknadsledande i Norden inom området. Våra tjänster innehåller bland annat brandteknisk rådgivning, utbildning och projektering, samt aktivt och passivt brandskydd dvs byggnadstekniskt brandskydd.

Vi har över 100 års erfarenhet inom branschen, och levererar brandsäkerhet i alla faser och för alla typer av brandskyddande arbete. Du kan lita på att du är i trygga händer hos oss, hela vägen från projekt till färdigställande.

Är du ägare eller förvaltare av en fastighet? Då kan Firesafe hjälpa dig. 

Så hjälper Firesafe er med brandskydd

Vi hjälper er oavsett om det är i starten av byggnadsprocessen, under renovering eller om ni vill byta leverantör inom brandsäkerhet.

 • Vi hjälper er hela vägen från start till mål
 • Ni får allt från en leverantör 
 • Överskådligt och dokumenterat 
 • Fokusera på ert jobb – vi tar oss an brandsäkerheten

Vi hjälper er hela vägen från start till mål 

Låt oss ta ansvar för ert brandskydd redan från projektering. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto säkrare kan du vara på att du får den bästa lösningen. 

Ni får allt från en leverantör

Hos Firesafe får ni allt inom brandsäkerhet från en och samma leverantör. När ni bara använder en leverantör, sparar ni tid och pengar. Vi arbetar med byggnadstekniskt brandskydd men även med aktivt brandskydd dvs brandsläckare, brandlarm och fasta släckanläggningar.

Överskådligt och enkelt

Hos oss får ni en professionell, säker och överskådlig leverans. Därefter är byggnaden brandsäkrad och korrekt dokumentering finns på plats.

Fokusera på ert jobb – vi tar oss an brandsäkerheten

När byggnaden eller renoveringen är över, kan vi hjälpa till med den aktiva brandsäkerheten. Som ägare eller användare av en byggnad finns det mycket att ansvara för. Dela det ansvaret med oss. Då kan ni fokusera på ert jobb.


Firesafe – din totalleverantör inom brandsäkerhet

Firesafe är din totalleverantör inom brandsäkerhet. Vi jobbar för ett tryggare och brandsäkrare samhälle i hela Norden. Arbetet vi gör bidrar till att rädda liv och egendom.

Ta kontakt med oss idag om du vill ha mer information, ett erbjudande på våra tjänster eller om du har frågor till oss. Våra kundtjänst och rådgivare ser fram emot att hjälpa dig. Du kan nå oss på telefon 010 – 155 09 00, på e-post info@firesafe.se eller klicka på knappen nedan.

Våra tjänster inom brandskydd

Våra tjänster innehåller bland annat konsultation, utbildning och fasta släcksystem, samt aktivt och passivt brandskydd det vill säga byggnadstekniskt brandskydd. Med andra ord sysslar vi med både brandteknisk rådgivning, kurser och vi säljer utrustning för att förebygga och bekämpa brand. En del av de produkter vi ändvänder kan du se här.

Från projekt till färdigt bygge

Vår konsultavdelning ser till att ni får en lösning som passar er verksamhet, er byggnad och era behov.

Ofta börjar arbetet redan vid projektering av bygget eller renoveringen. Då upprättar vi en brandskyddsdokumentation som följer med under byggnadsprocessen. Efter bygget eller renoveringen är klar, utfärdar vi ett slutintyg. Då är byggnaden brandsäkrad.

Då kan vi fortsätta med att hjälpa er med SBA-arbetet, utbildningar, drift och underhåll av både det tekniska och det organisatoriska. Andra gånger arbetar vi med färdiga byggnader, och ser då till att brandsäkerheten uppfyller gällande regler och lagar.

Installation, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Våra sakkunniga brandtekniker ser till att brandtekniska installationer monteras rätt. Det är viktigt för att de ska fungera som planerat. I tillägg utför vi kontroll och underhåll av dessa. Då kan du vara trygg med att allt är som det ska.

Kurser och utbildningar

Hos Firesafe erbjuder vi en rad kurser för dig och dina medarbetare. Bland annat har vi kurser i brandskydd, brandfarliga arbeten och hjärt- och lungräddning. Med våra kurser får ni en säkrare vardag på kontoret eller arbetsplatsen. Flera av våra kurser kan även genomföras digitalt.

Ta kontakt om du har frågor om våra tjänster. Vi står redo att hjälpa dig och din verksamhet.

20160524_120625

Regler och ansvar

Brandskydd regleras av lagar och föreskrifter och är till för personer som har ett överordnat ansvar för brandsäkerheten. Det finns flera olika regler, och det är lätt att bli förvirrad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar regler och normer. Ett av MSBs mål är att förebygga brand. I tillägg bidrar de med att stötta de som är särskilt riskutsatta. 

Allmänna råd

Det finns utarbetade råd för systematiskt brandskyddsarbete. Dessa står i SRVFS 2004:3 – Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Om du behöver hjälp med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i din verksamhet, kan du kontakta oss. Vi på Firesafe hjälper dig gärna med SBA

Regler vid ombyggnad eller utbyggnad 

Det finns även egna regler vid ombyggnad eller utbyggnad. Här gäller plan- och bygglagen och dess förordning (plan- och byggförordningen). Därutöver gäller Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS).

Firesafe kan hjälpa dig med ansvaret

Det yttersta ansvaret ligger hos byggnadsägaren och användare av byggnaden. Ägaren ska dokumentera att det utförts tillräckligt med brandförebyggande arbete. Även användare har ett lagstadgat ansvar att se till att brandsäkerheten är tillfredsställande.

Låt oss på Firesafe hjälpa dig med det här ansvaret.

Branddokumentation

Dokumentation säkerställer rätt fokus på ditt brandskydd. Elektronisk branddokumentation ger dig bättre översikt och kontroll, samt underlättar den ansvarigas vardag. Ägare kan välja att ge tillgång till brandförsvar, försäkringsbolag och leverantörer, och på så vis förenkla drift och underhåll.

Firesafe hjälper dig med att utarbeta branddokumentation som levereras i både pappersversion och digitalt. Innehållet beror på byggnaden, men ska innehålla följande:

 • Allmänna uppgifter 
 • Byggnads- och brandtekniska huvuddata, såsom brandtekniska ritningar
 • Organisering av det interna brandskyddsarbetet
 • Övningar och brandskyddsutbildning
 • Internkontroll
 • Externkontroll 
 • Förutsättningar för begränsningar i byggnaden
 • Översikt över byggnadsmässiga ändringar
 • Brandfilosofi/projektering 
 • Övriga byggnadsdokument

Brandskydd i hemmet

Som bostadsägare bär du ansvaret för försvarligt skydd av hemmet. Du kan göra mycket för att reducera brandrisken bara genom att ha regelbundna rutiner och egenkontroll i hemmet.

Här följer en checklista som är bra att följa:

Dagligen

 • Se till att spis, tvättmaskin och torktumlare är avstängda.
 • Kolla att annan elektrisk utrustning och belysning, som inte behöver vara igång, är avstängd.
 • Se till att ugn, transformatorer och laddare inte är övertäckta.
 • Släck alla levande ljus.

Varje månad

 • Testa alla brandvarnare.
 • Testa jordfelsbrytaren i säkringsskåpet.

Varje kvartal 

 • Kontrollera att nålen i tryckmätaren på brandsläckaren pekar på det gröna fältet.
 • Vänd pulverbrandsläckaren upp och ner ett par gånger, så att pulvret inte klumpar sig.
 • Kontrollera husbrandslangen är tillkopplad och fungerar.
 • Rengör köksfläkten från brandfarligt fett.

Varje halvår

 • Genomför brandövningar med hela familjen.
 • Kontrollera om det finns brännmärken eller överhettning i säkringsskåpet.
 • Dra åt eventuella skruvsäkringar i säkringsskåpet.

Årlig

 • Byt batterierna i brandvarnaren.
 • Ta bort damm från brandvarnaren med en dammsugare.
 • Testa brandvarnaren med rök.
 • Titta efter brännmärken i fogar, kontakter, lampor och annan elektrisk utrustning.

Var femte år

 • Få en auktoriserad elinstallatör till att genomföra en el-kontroll i din bostad.
 • Få brandsläckaren kontrollerad hos en kompetent verksamhet.

Var tionde år

 • Ersätt brandvarnare med nya.
 • Få service utförd på brandsläckaren hos en kompetent verksamhet. 

Att kontrollera brandskydd i hemmet

Det är viktigt att se över brandskyddet i sitt hem. Det är själklart att man skall ha brandsläckare och brandvarnare. Du bör även regelbundet kontrollera dem.  Bor du i en bostadsrättsförening skall styrelsen se till så att föreningen har ett pågående brandskyddsarbete och att brandskyddet är fullgott. 

Vi hjälper många bostadsrättsföreningar med detta.

Brandsläckare

Den vanligaste formen av brandsäkerhet i hemmet är brandsläckare. Godkänd släckningsutrustning är obligatorisk i alla bostäder och fritidsboenden. 

De flesta väljer en pulverbrandsläckare, och den ska placeras på en synlig plats i bostaden. Antingen i hallen eller i sovrummen. 

Brandvarnare

Brandvarnare är de viktigaste livräddarna vid en brand i ett hem, och är något av det viktigaste inom brandsäkerhet.

Om du har ett hus med flera våningar måste det finnas minst en brandvarnare på varje våning som skall täcka alla rum. Brandlarmet skall vara hörbart i alla rum även när dörrarna är stängda.

I dag finns det seriekopplade brandlarm som när en aktiveras så ljuder alla brandvarnare. Det finns också ”smarta” brandvarnare som kan kontrolleras via en app och som ger notiser i mobilen om ett larm skulle utlösas. Detta är så klart att rekommendera då säkerheten ökar.

Tips: Kom ihåg ordentligt underhåll

Bra underhåll av brandsläckare och brandvarnare är viktigt för att hålla din brandsäkerhet på topp. Brandvarnaren bör testas minst en gång i månaden och varje gång efter att du varit bortrest en längre tid. På nyare brandvarnare räcker det att hålla inne testknappen ett par sekunder.

Om du inte har en brandvarnare med 10 års batteritid, bör du byta batteri med jämna mellanrum, helst en gång om året. De flesta brandvarnare avger ett kort pip när batteriet börjar bli dåligt. Idag är de även möjligt att koppla egna brandvarnare till elnätet.

Likt andra elektroniska apparater har även brandvarnare en begränsad levnadstid. Med tiden kommer de att ansamla fett och damm, och därför är det rekommenderat att brandvarnaren byts ut minst var tionde år.

Vi står redo att hjälpa dig

Firesafe är din totalleverantör inom brandsäkerhet. Ta kontakt med oss idag om du undrar något. Vi står redo att hjälpa dig.

Du kan nå oss på telefon 010 – 155 09 00, på e-post info@firesafe.se eller genom att klicka på knappen nedan.

Kontakta oss