Ett SBA är ett lagstadgat krav som alla verksamheter måste ha. Vi kan upprätta ett system från grunden, revidera ett befintligt system samt leda arbetet för att upprätthålla ett bra systematiskt brandskyddsarbete. 

Digitala verktyg för SBA
Om Ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för SBA är det inget hinder för
att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet. Om ni saknar digitalt
verktyg kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg för SBA. Välj om ni själva
vill jobba i verktyget eller låter oss ta hand om det.