Ta kontakt för mer information om hur vi kan hjälpa er med brandskydd i bostad och byggnader.

Vem har ansvaret?

Brandskydd regleras av lagar och föreskrifter, och är till för personer som har ett överordnat ansvar för brandsäkerheten.

Det yttersta ansvaret för brandskydd ligger hos byggnadsägaren och användare av byggnaden. Ägaren ska dokumentera att det utförts tillräckligt med förebyggande arbete med brandskydd. Även användare har ett lagstadgat ansvar att se till att brandsäkerheten är tillfredsställande.

Läs mer: Brandsäkerhet

Branddokumentation

Dokumentation säkerställer rätt fokus på ditt brandskydd. Elektronisk branddokumentation (e-bok) ger dig bättre översikt och kontroll, samt underlättar den brandskyddsansvarigas vardag. Ägare kan välja att ge tillgång till brandförsvar, försäkringsbolag och leverantörer, och på så vis förenkla drift och underhåll av bostadens brandskydd.

Firesafe hjälper dig med att utarbeta branddokumentation som levereras i både pappersversion och digitalt. Innehållet beror på byggnaden, men ska innehålla följande:

 • Allmänna uppgifter
 • Byggnads- och brandtekniska huvuddata, såsom brandtekniska ritningar och översikt över tekniska brandskyddsåtgärder
 • Organisering av det interna brandskyddsarbetet
 • Övningar och brandskyddsutbildning
 • Internkontroll
 • Externkontroll
 • Förutsättningar för begränsningar i byggnaden
 • Översikt över byggnadsmässiga ändringar
 • Brandfilosofi/projektering
 • Övriga byggnadsdokument

Brandskydd i hemmet

Som bostadsägare bär du ansvaret för försvarligt skydd av hemmet. Du kan göra mycket för att reducera brandrisken bara genom att ha regelbundna rutiner och egenkontroll i hemmet.

Här följer en checklista som är bra att följa:

Dagligen

 • Se till att spis, tvättmaskin och torktumlare är avstängda.
 • Kolla att annan elektrisk utrustning och belysning, som inte behöver vara igång, är avstängd.
 • Se till att ugn, transformatorer och laddare inte är övertäckta.
 • Släck alla levande ljus.

Varje månad

 • Testa alla brandvarnare.
 • Testa jordfelsbrytaren i säkringsskåpet.

Varje kvartal

 • Kontrollera att nålen i tryckmätaren på brandsläckaren pekar på det gröna fältet.
 • Vänd pulverbrandsläckaren upp och ner ett par gånger, så att pulvret inte klumpar sig.
 • Kontrollera husbrandslangen är tillkopplad och fungerar.
 • Rengör köksfläkten från brandfarligt fett.

Varje halvår

 • Genomför brandövningar med hela familjen.
 • Kontrollera om det finns brännmärken eller överhettning i säkringsskåpet.
 • Dra åt eventuella skruvsäkringar i säkringsskåpet.

Årlig

 • Byt batterierna i brandvarnaren.
 • Ta bort damm från brandvarnaren med en dammsugare.
 • Testa brandvarnaren med rök.
 • Titta efter brännmärken i fogar, kontakter, lampor och annan elektrisk utrustning.

Var femte år

 • Få en auktoriserad elinstallatör till att genomföra en el-kontroll i din bostad.
 • Få brandsläckaren kontrollerad hos en kompetent verksamhet.

Var tionde år

 • Ersätt brandvarnarna med nya.
 • Få service utförd på brandsläckaren hos en kompetent verksamhet.

Brandvarnare

Brandvarnare är de viktigaste livräddarna vid en brand i ett hem, och är en av de viktigaste delarna inom brandsäkerhet och brandskydd. Det är viktigt att välja rätt brandvarnare.

Det rekommenderas att dessa brandvarnare placeras på de mest fördelaktiga platserna. Helst ska dessa placeras högt upp, och minst en på varje våning. På så vis upptäcks en eventuell brandutveckling så snabbt som möjligt, så att det tidigt kan göras något åt den.

Läs mer: Brandlarm

Vill du ha mer information om brandskydd?

Ta kontakt med oss hos Firesafe på support@firesafe.se för vidare vägledning.