För att säkerställa att bostaden har tillräcklig brandsäkerhet bör förebyggande åtgärder och rätt utrustning finnas på plats.

Firesafe är ledande i Norden inom brandsäkerhet, och kan hjälpa dig med att hitta lösningar som är anpassade efter dina behov samt som följer regelverket.

Nedan följer en lista över de viktigaste punkterna inom brandsäkerhet.

Brandsläckare

Den vanligaste formen av brandsäkerhet i hemmet är brandsläckare. Godkänd släckningsutrustning är obligatorisk i alla bostäder och fritidsboenden. De flesta väljer en pulverbrandsläckare, och den ska placeras på en synlig plats i bostaden. Antingen i hallen eller i sovrummen. För extra brandsäkerhet kan det vara bra att i tillägg även installera en husbrandslang eller en skumbrandsläckare/vattenbrandsläckare.

Se till att släckningsutrustningen kontrolleras av sakkunnig personal var femte år. Vidare bör du regelbundet genomgå en egenkontroll och kontrollera att utrustningen är redo att användas. Kontrollera att manometernålen på handsläckaren står på det gröna fältet och vänd brandsläckaren upp och ner för att undvika att pulvret klumpar sig. Du ska kunna höra pulvret flytta på sig. Kontrollera även att plomberingen är intakt.

Läs mer: Brandskyddarbete

Brandvarnare

Brandvarnaren är hemmets viktigaste livräddare vid brand, och ytterst viktig för optimal brandsäkerhet i hemmet. Tidig varning ökar chanserna för att du och familjen upptäcker branden och kan ta er ut i tid. Det är därför viktigt att du väljer rätt brandvarnare och att de hängs upp på de mest ändamålsenliga platserna i huset.

Vi rekommenderar optiska brandvarnare med trådlös sammankoppling för optimal brandsäkerhet. Dessa reagerar som regel snabbare än joniska brandvarnare. Att de är sammankopplade innebär att alla husets brandvarnare kommer gå av samtidigt, så snart en av dem upptäcker rök. Du bör sätta upp minst en brandvarnare på varje våning och det rekommenderas att man täcker bostaden med en brandvarnare per 60 kvadratmeter. Avståndet mellan brandvarnarna bör inte vara mer än 12 meter. Man bör även hänga upp brandvarnare i alla sovrum och överst i trappan.

En allmän regel är att hänga upp brandvarnaren på rummets högsta punkt där taket är platt, och minst 50 centimeter från väggen. Vid snedtak ska brandvarnaren hängas upp omkring en meter från takkrönet.

Brandlarmsystem

För optimal brandsäkerhet kan det löna sig att ha brandlarmsystem uppkopplad mot en huscentral, ett alarmföretag eller direkt till brandförsvaret. Detta blir allt vanligare i svenska hem och är en extra brandsäkerhet för dig och din familj.

Ett brandlarmsystem säkerställer tidig varning och är i många fall uppkopplad mot en dygnsöppen larmstation. Därmed kan du känna dig extra trygg, oavsett om du är hemma eller ej.

Läs mer:  Brandlarm

Underhåll

Bra underhåll av brandsläckare och brandvarnare är viktigt för att hålla din brandsäkerhet på topp. Brandvarnaren bör testas minst en gång i månaden och varje gång efter att du varit bortrest en längre tid. På nyare brandvarnare räcker det att hålla inne testknappen ett par sekunder.

Du bör även byta batteri med jämna mellanrum, helst en gång om året. De flesta brandvarnare avger ett kort pip när batteriet börjar bli dåligt. Idag är de även möjligt att koppla egna brandvarnare till elnätet. Likt andra elektroniska apparater har även brandvarnare en begränsad levnadstid. Med tiden kommer de att ansamla fett och damm, och därför är det rekommenderat att brandvarnaren byts ut minst var tionde år.

Brandövning

För att lägga extra fokus på brandsäkerheten bör det genomföras en brandövning  en till två gånger om året med de som vistas i byggnaden. Brandövningen bör anpassas till varje enskild livssituation och bostadsförhållande.

Var medveten om var närmaste utrymningsvägar finns, var släckningsutrustningen är placerad och om du ska larma andra än brandkåren. Tänk noga igenom olika scenarion. Brandansvarig bör också avtala med vem som ska göra vad. Vem larmar, vem ska släcka och var ska ni mötas på utsidan? Har hushållet barn bör även de träna på vad som ska göras vid en eventuell brand. Se till att barnen är säkra på vart de ska gå.

Kom ihåg att brandsäkerhet är beroende av vilken sorts bostad du bor i eller vilken typ av byggnad du vistas i. Bor du i ett hyreshus eller höghus kan det hända att det i själva verket är säkrare att stanna i lägenheten om korridor och trappuppgång är fyllda av rök, så länge lägenheten är brandsäkrad med branddörr o.s.v.

Vill du veta mer om hur du kan säkerställa brandsäkerheten i hemmet? Ta kontakt med oss på Firesafe för ett samtal utan förpliktelser.